Koolitajad

Tõnis Mägi

Koolitaja töökogemus koolitatavas valdkonnas alates 2003.a.

Tõnis Mägi Autokoolis teooria loengud B, C, CE, D – kategoorias ja täiend- ning ametikoolitused. Õppesõit – C, CE, D ja täiend- ning ametikoolitused.

Omab MNT poolt väljastatud teooria- ja sõiduõpetaja kutsetunnistust.

Kõrgharidus –Liiklusohutuses, Kutseõpetaja

Töökogemus 8.a. kaugsõidubussijuht; 30.a. kaugsõiduautojuht

Imre Kramskoi

Koolitaja töökogemus koolitatavas valdkonnas alates 2017.a.

Tõnis Mägi Autokoolis teooria loengud ja õppesõit B – kategoorias.

Omab MNT poolt väljastatud teooria- ja sõiduõpetaja kutsetunnistust.

Kõrgharidus, Kutseõpetaja

Viktor Reiland

Koolitaja töökogemus koolitatavas valdkonnas alates 1997.a.

Tõnis Mägi Autokoolis õppesõit B, C, CE, D – kategoorias.

Omab MNT poolt väljastatud teooria- ja sõiduõpetaja kutsetunnistust.

Kesk-eri, Kutseõpetaja

Sergei Hodakovski

Koolitaja töökogemus koolitatavas valdkonnas alates 1988.a.

Tõnis Mägi Autokoolis õppesõit B,C, CE– kategoorias.

Omab MNT poolt väljastatud teooria- ja sõiduõpetaja kutsetunnistust.

Kesk-eri, Kutseõpetaja

Aleksandr Orehhov

Koolitaja töökogemus koolitatavas valdkonnas alates 2002.a.

Tõnis Mägi Autokoolis teooria loengud täiend- ning ametikoolitustel

Omab MNT poolt väljastatud teooria- ja sõiduõpetaja kutsetunnistust.

Kõrgharidus –Mehhaanikainsener, Kutseõpetaja

Töökogemus – 2003.a. loeb loenguid täiend- ning ametikoolitustel k.a. tööõiguse alused, sõiduki tundmine ja käsitsemine, transpordi infrastruktuur ja transpordiökonoomika alused, autovedude korraldus

Erkki Karja

Koolitaja töökogemus koolitatavas valdkonnas alates 1988.a.

Tõnis Mägi Autokoolis teooria ja õppesõit A- kategoorias.

Omab MNT poolt väljastatud teooria- ja sõiduõpetaja kutsetunnistust.

Kesk-eri, Kutseõpetaja

Arne Aadumäe

Koolitaja töökogemus koolitatavas valdkonnas alates 2009.a.

Tõnis Mägi Autokoolis õppesõit B– kategoorias.

Omab MNT poolt väljastatud teooria- ja sõiduõpetaja kutsetunnistust.

Kesk-eri, Kutseõpetaja

Natalija Metelitsa

Koolitaja töökogemus koolitatavas valdkonnas alates 2007.a.

Tõnis Mägi Autokoolis – esmaabikoolitus.

Kõrgharidus – üldõde­/täiskasvanute koolitaja.

Vitali Grigorjev

Koolitaja töökogemus koolitatavas valdkonnas alates 2005.a.

Tõnis Mägi Autokoolis õppesõit B– kategoorias.

Omab MNT poolt väljastatud teooria- ja sõiduõpetaja kutsetunnistust.

Kesk-eri, Kutseõpetaja

Vladimir Ennukson

Koolitaja töökogemus koolitatavas valdkonnas alates 2001.a.

Tõnis Mägi Autokoolis õppesõit C, D– kategoorias.

Omab MNT poolt väljastatud teooria- ja sõiduõpetaja kutsetunnistust.

Kesk-eri, Kutseõpetaja