Täiendkoolitused

BUSSI- JA VEOAUTOJUHI AMETIKOOLITUS

Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse peab olema läbinud isik, kes töötab autoveol töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel autojuhina või teostab autovedu füüsilisest isikust ettevõtjana.

Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse peab olema läbinud:

1) veoautojuht veoseveol liiklusseaduse kohase C-kategooria või C1-alamkategooria mootorsõiduki või CE- või C1E-kategooria autorongiga või
2) bussijuht sõitjateveol liiklusseaduse kohase D-kategooria või D1-alamkategooria mootorsõiduki või DE- või D1E-kategooria autorongiga.

Autojuht, kellel on veoautojuhi ja bussijuhi pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal, peab läbima veoautojuhi või bussijuhi täienduskoolituse.

Täienduskoolitusele saab õppima asuda ka juht, kellele on antud D1- või D-kategooria juhiluba enne 2008. aasta 10. septembrit või C1- või C-kategooria juhiluba enne 2009. aasta 10. septembrit.

Tõnis Mägi Autokooli täiendkoolituse maht:

Kiirendatud veo- ja bussijuhi ametikoolitus –  140 õppetundi, millest 10 tundi on sõiduõpet.

Auto- ja bussijuhi täienduskoolituse maht on 35 õppetundi.

Õppekavadega saad tutvuda:

Täiendkoolituse koolitajad:

Aleksandr Orehhov

Koolitaja töökogemus koolitatavas valdkonnas alates 2002.a.

Tõnis Mägi Autokoolis teooria loengud täiend- ning ametikoolitustel

Omab MNT poolt väljastatud teooria- ja sõiduõpetaja kutsetunnistust.

Kõrgharidus –Mehhaanikainsener, Kutseõpetaja

Töökogemus – 2003.a. loeb loenguid täiend- ning ametikoolitustel k.a. tööõiguse alused, sõiduki tundmine ja käsitsemine, transpordi infrastruktuur ja transpordiökonoomika alused, autovedude korraldus

Tõnis Mägi

Koolitaja töökogemus koolitatavas valdkonnas alates 2003.a.

Tõnis Mägi Autokoolis teooria loengud B, C, CE, D – kategoorias ja täiend- ning ametikoolitused. Õppesõit – C, CE, D ja täiend- ning ametikoolitused.

Omab MNT poolt väljastatud teooria- ja sõiduõpetaja kutsetunnistust.

Kõrgharidus –Liiklusohutuses, Kutseõpetaja

Töökogemus 5.a. kaugsõidubussijuht; 3.a. kaugsõiduautojuht