A – kategooria

Nõuded A-kategooria mootorsõiduki juhi õpingute alustamiseks

Koolituskursusele võetakse õppima A-kategooria juhtimisõigust taotlev isik, kes sõiduki juhtimisõiguse taotlemisel omab esmast juhiluba või juhiluba mis tahes kategooria auto juhtimiseks ning on vähemalt 23,5 aastat vana.

Lisaks eelnevale nõudele peab koolituskursusele vastuvõtmiseks isik omama taotletava kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega kehtivat tervisetõendit.

A-kategooria mootorsõiduki juhi täiendõppe koolituskursuse pikkus on vähemalt kolm nädalat.

Liiklusteooriaõppe auditoorse õppevormi ühe õppetunni kestus on 45 minutit ja õppesõidutunni kestus on 45 minutit.

Liiklusteooria õppevormiks on auditoorne õppevorm.

Koolitus seisneb: 10 tundi teooriast ja 10 tundi õppesõidust.

Tõnis Mägi Autokooli A- kategooria õppekavaga saad tutvuda: siin

A-kategooria koolitaja: Erkki Karja